Kancelaria Warszawa
OPŁATY NA RZECZ KANCELARII Z TYTUŁU PROWADZENIA SPRAWY SĄ USTALANE KAŻDORAZOWO NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY ADWOKATEM A JEGO KLIENTEM.

Podstawą oszacowania wysokości opłaty jest stopień złożoności sprawy i czas niezbędny do jej prowadzenia. W każdym wypadku ustalana opłata odpowiada zarówno oczekiwaniom adwokata prowadzącego sprawę jak i rzeczywistym możliwościom finansowym Klienta.

W przypadku Klientów indywidualnych stosowany jest system płatności ratalnych.

Kancelaria Warszawa