Kancelaria Warszawa
Kancelaria Warszawa
BARDZO WAŻNYM SEGMENTEM DZIAŁALNOŚCI KANCELARII
JEST PRAWO CYWILNE I RODZINNE.

W tym zakresie pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje m.in. sprawy o zapłatę (w tym sprawy związane z windykacją należności pieniężnych), sprawy o odszkodowanie (zarówno z tytułu kontraktów, jak i z tytułu czynów niedozwolonych), sprawy spadkowe, sprawy o rozwód, separację, o unieważnienie małżeństwa. Wieloletnie doświadczenie procesowe adwokata wskazuje na potrzebę poszukiwania ugodowych dróg rozwiązywania problemów na tle prawa rodzinnego.